EPDM – världens främsta tätskikt för plana tak

På sydligare breddgrader har man en lång tradition av att bygga fastigheter med plana tak. Denna tradition spänner över mer än ett århundrade och man har här utvecklat plana taksystem mycket framgångsrikt. I norra Europa däremot, har vi en tradition med branta tak med pannor och plåt och just plana tak har vi här uppe börjat bygga mer allmänt först efter andra världskriget.

Bitumenbaserade tätskikt har länge varit standard för plana tak. Här i Sverige har vi sedan flera år tillbaka börjat använda oss av ett EPDM-baserat tätskikt. EPDM har en mängd fördelar som lämpar sig utmärkt för ändamålet. Fler och fler fastighetsägare har upptäckt de överlägsna fördelar som EDPM har och EPDM-baserade tätskikt vinner större och större terräng.

Stora projekt som Emporia i Malmö, med 35.000 m2, Skandinaviens största köpcentrum med gröna takytor högst upp som rekreationsområde valde Resitrix som är ett EPDM-baserat tätskikt. SF Filmstaden Bergakungen i Göteborg, delvis nersprängd i berget och Turning Torso i Malmö med mycket rörelser i byggnaden och sitt utsatta läge valde Resitrix. På Stockholm Waterfront alldeles bredvid Centralstationen i Stockholm valde man Resitrix då det fanns en uttalad policy att hela projektet skulle genomsyras av kvalitetsprodukter. Även privata villaägare har förstått värdet i att kunna få problemfria plana ytor, tak och terrasser genom att välja EPDM gummimembran.

-Vad är det då som gör EPDM-baserat tätskikt så speciellt?
I EPDM finns det inga mjukgörare som ger sig väg och gör materialet sprött. Materialet behåller sin flexibilitet/elasticitet hela sin livslängd och det är under en tid av minst 50 år. Ur miljöperspektiv så är EPDM att föredra framför bitumen. Green Peace skrev redan 1997 i Green Building Digest, nr 14 under ”Best Buy” att förstahandsvalet är sadeltak men som andrahandsval så är det EPDM som är det bästa tätskiktet man kan välja.